Taksinkuljettajaksi - Tie taksialalle title shape

Jokainen meistä on varmasti joskus kulkenut taksilla. Taksiala työllistää Suomessa tuhansia ammattiautoilijoita niin kaupungeissa kuin maakunnissa. Taksinkuljettajaksi ei tarvitse käydä monen vuoden kestäviä kouluja, vaan omalla motivoituneella asenteella ja ahkeruudella voi päästä nopeasti taksinkuljettajaksi.

Tie taksinkuljettajaksi

Urapolku taksinkuljettajaksi voi tapahtua perustamalla oma taksiyritys tai hakeutumalla töihin taksiyritykseen. Kummassakin tapauksessa taksinkuljettajaksi haluavan tulee suorittaa taksinkuljettajan koe. Lisäksi yritystä perustaessa vaaditaan yritystoiminnan aloittamiseen vaadittavat toimenpiteet sekä taksiyritystoimintaan oikeuttava taksilupa.

Taksiyritystoiminnan harjoittaminen Suomessa on luvanvaraista liiketoimintaa ja jokaisella taksiyrittäjällä tulee olla taksiliikennelupa, jonka myöntää Traficomin. Taksilupa on voimassa 10 vuotta ja lupa myönnetään kun säädetyt edellytykset täyttyvät.

Monet niin suuret kuin pienet taksiyritykset palkkaavat tasaisin väliajoin taksinkuljettajia. Taksinkuljettajaksi ei tarvitse käydä pitkää koulutusta, vaan taksinkuljettajan ajoluvan saa suorittamalla taksinkuljettajan kokeen sekä täyttämällä muut vaatimukset.

Taksinkuljettajan ajoluvan vaatimukset:

  • B-luokan ajokortti suoritettu vähintään vuotta aiemmin Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa.
  • Hyvä terveys (enintään 6 kuukautta vanha lääkärinlausunto, jossa täyttyvät taksinkuljettajaa koskevat terveysvaatimukset)
  • Nuhteeton tausta (ei viiden vuoden sisällä rikos- tai sakkorangaistuksia)
  • Hyväksytty taksinkuljettajan koe

Lupaa haetaan Ajovarman toimipisteessä ja mikäli lupa myönnetään, se toimitetaan postissa noin kolmen viikon kuluessa. Lupa on voimassa viisi vuotta kerrallaan, pois lukien yli 68 vuotiaille myönnetty lupa on voimassa aina kaksi vuotta kerrallaan.

Taksinkuljettajan ajoluvan hinta on 47 euroa.

Taksinkuljettajan koe

Taksinkuljettajan koe suoritetaan Ajovarman toimipisteessä, jonne varataan erikseen aika. Koe kestää enintään 45 minuuttia ja sisältää 30 monivalintakysymystä kahdesta eri aihepiiristä: matkustajan turvallisuus ja matkustajan toimintarajoitukset. Taksinkuljettajan koe maksaa 110 euroa. Lääketieteellisestä syystä (esim. lukivaikeus) koe voidaan tehdä suullisesti. Tällöin kokeen hinta on 150 euroa.

Taksinkuljettajan palkka ja työ

Taksinkuljettajan keskimääräinen tuntipalkka on noin 12-13 euroa. Jos palkka perustuu prosenttipalkkaukseen, maksetaan aloittelevalle taksinkuljettajalle 32 % auton arvonlisäverottomasta tuotosta. Vuosien karttuessa palkkaan tulee kokemuslisää, jolloin palkkataso nousee.

Taksia voi ajaa niin kokopäiväisesti kuin osa-aikaisesti. Takseille kiireisintä aikaa on tunnetusti viikonloppuillat ja -yöt, mutta taksikyydeille tarvetta löytyy niin arkena kuin pyhänä sekä ympäri vuorokauden.

Työaika taksinkuljettajalla voi vaihdella muutaman tunnin työvuorosta aina 12 tunnin pitkään työrupeamaan. Ajokeikat voivat olla lyhyitä muutaman kilometrin siirtymiä tai monen sadan pitkiä taksimatkoja. Keikat tulevat usein taksikeskuksista, puhelimitse tai sähköisistä taksin ennakkotilauspalveluista, kuten Tilaataksi.fi kaltaisista palveluista. Ajo voi olla myös Kela-taksi, jolloin taksiasiakkaalla on kelakorvaukseen oikeuttava taksikuljetus.

Taksinkuljettaja kohtaa työvuoronsa aikana ison kirjon erilaisia asiakkaita ja osa taksinkuljettajan ammattitaitoa on palvella jokaista asiakasryhmää parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi taksinkuljettaja näkee ja kuulee paljon työvuoronsa aikana. Voisi sanoa, että jokainen työvuoro on erilainen erilaisine asiakkaineen.

Työvälineenä taksinkuljettajalla luonnollisesti on auto ja pienet viat on hyvä osata korjata myös itse. Paikallistuntemus on taksinkuljettajalle tärkeää ja vähintään kaupungin pääkadut on hyvä osata ulkoa. Ajoneuvona voi olla tavallinen henkilöauto tai isompi tilataksi tai tilataksi, jossa on paikka esimerkiksi pyörätuolille tai paareille.

Taksinkuljettajan työ sopii henkilöille, jotka ovat asiakaspalveluhenkisiä ja jotka osaavat kohdata kaikenlaiset asiakastilanteet ammattimaisesti ja ammattitaidolla. Työ on vuorotyötä, joka ei sovi välttämättä kaikille. Taksinkuljettajan työ myös painottuu useasti viikonloppuun ja juhlapyhiin. Toisinaan ajoa joutuu odottamaan talvipakkasessa tai kesähelteellä. Lisäksi vaihtelevat ajo-olosuhteet vaativat ammattitaitoa, jotta taksiasiakas pääsee määränpäähänsä turvallisesti. Työ ei ole pelkästään ajoa paikasta A paikkaan B, vaan myös asiakkaan avustamista niin kassien ja laukkujen kanssa, kuin ovien avausta. Taksinkuljettaja pääsee näkemään vaihtuvia maisemia jokaisena vuodenaikana ja kuulemaan unohtumattomia tarinoita!