Kela-taksi - tuettua matkustamista taksilla title shape

Taksimatka voidaan toteuttaa Kela-tuettuna, kun siihen on syy joko terveydentilassa tai liikenneolosuhteet ovat puutteelliset. Mikäli matka tehdään terveystilan vuoksi, terveyshuollosta tarvitsee saada todistus matkakorvausta varten. Mikäli syy on puutteelliset liikenneolosuhteet, riittää kun tilausta tehdessä perustelee taksin käytön.

1.1.2022 alkaen jokaisessa maakunnassa on kaksi palveluntuottajaa, jotka hoitavat kelataksikuljetuksia. Tammikuusta alkaen asiakas voi vapaasti valita kummalta palvelutuottajalta tilaa Kela-taksin.

Kelataksin omavastuu

Kelataksin omavastuu on yhdensuuntaisella matkalla enintään 25 euroa ja vuosiomavastuu on 300 euroa.

Kelataksissa et välttämättä ole ainoa matkustaja

Kelataksissa voi olla samaan aikaa myös muita matkustavia asiakkaita, jotka ovat menossa esimerkiksi myös terveyskeskukseen. Mikäli terveyshuollosta saamassa todistuksessa on maininta oikeudesta matkustaa yksin, niin tällöin ei taksissa ole muita matkustajia.

Mikäli taksissa on muita matkustajia, voi taksimatka kestää tavallista pidempään. Tällaisessa tapauksessa perillä terveydenhuollon yksikössä voi olla yksi tunti ennen vastaanottoaikaa tai paluukyytiä voi joutua odottamaan yhden tunnin. Matka-aika voi olla jopa kaksinkertainen verrattuna suoraan taksimatkaan, mutta taksimatka voi pidentyä maksimissaan kaksi tuntia.

Vakiotaksiasiakkuus

Vakiotaksi tarkoittaa sitä, että taksinkuljettaja on jokaisella taksimatkalla sama. Vakiotaksiin on oikeus alle 16-vuotiaalla lapsella, joka käy säännöllisesti kuntoutuksessa tai hoidossa ja matkustaa yksin. Lisäksi oikeus vakiotaksiin voidaan myöntään erityistapauksissa. Sellaisia ovat mm. vaikeasti sairas lapsi, jonka hoito on keskitetty yliopisto- tai keskussairaalaan tai jos asiakkaalla on liikuntarajoite, joka vaatii oikeanlaista avustamista ja väärin tehty avustaminen voi aiheuttaa vakavaa haittaa.

Kelan palvelunumerosta voi selvittää mahdollisen oikeuden vakiotaksiin.